O SynopsIS Technologies, s.r.o.

Vznik SynopsIS Technologies

Softwarová společnost SynopsIS Technologies vznikla odštěpením od společnosti Kompl, s.r.o.

Softwarová část společnosti Kompl se odštěpila a vznikl nový subjekt, společnost SynopsIS Technologies, s.r.o., všechna autorská práva k softwarovým produktům, veškeré smluvní vztahy týkající se poskytovaných softwarových licencí, zaměstnanci poskytující softwarové služby přešli do nového subjektu, který tak plynně navazuje na předchozí úspěšné působení.

Motivace vzniku společnosti

Hlavním důvodem vzniku společnosti jsou plány dalšího rozvoje poskytovaných služeb, plány rozvoje stávajících a vývoje nových softwarových produktů a v neposlední řadě plány rozvoje zákaznické sítě včetně expanze na nové cílové skupiny uživatelů a nové trhy.

Hlavní myšlenkou vzniku nového subjektu je vytvoření samostatné společnosti zabývající se vývojem vybraných segmentů informačních systémů a poskytováním nadstandardních služeb uživatelům těchto systémů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Nebo volejte naši zákaznickou linku: 537 020 820